Data Science tools bij Hogeschool Utrecht

Data Science is een nieuw en belangrijk vakgebied. Het kent toepassingen in alle sectoren en organisaties. Met de steeds groeiende hoeveelheden data, bestaat er eveneens een grotere behoefte aan om deze data om te zetten in betekenisvolle informatie. Hoe creëer ik waarde uit data? Hoe ontdek ik trends en hoe signaleer ik relevante patronen in grote datasets om deze vervolgens te analyseren, interpreteren en visualiseren.

Om de onderzoeker van de Hogeschool Utrecht te faciliteren in het doen van data-analyse kan er gebruikt gemaakt worden van verschillende applicaties, zowel lokaal als in de cloud.

  • Lokaal kan er gebruik gemaakt worden van applicaties zoals SPSS, RStudio, VS Code, Spyder, Python, etc. die beschikbaar worden gesteld via het Software Center.
  • In de cloud kan er gebruik worden gemaakt van een zogenaamde virtuele onderzoeksomgeving (VRE), bedoeld voor (gezamenlijk) programmeren of toegang tot grotere rekenkracht voor het doen van data-analyse.

Bij de HU bieden wij twee vormen van VRE’s aan; Research Cloud en Azure Cloud.

  • Research Cloud biedt de onderzoeker verschillende workspaces aan, zoals RStudio Server, JupyterHub en Windows.
  • Azure Cloud biedt RStudio Connect aan, een publicatieplatform.

Vraag hier je eigen virtuele onderzoeksomgeving op Research Cloud aan.


Table of contents