RStudio Connect

RStudio Connect is een publicatieplatform voor werk gemaakt in R en Python. Met RStudio Connect kan je het volgende op één handige plek delen:

  • Shiny applicaties
  • R Markdown reports
  • Plumber APIs
  • Tableau dashboards
  • Jupyter Notebooks
  • Interactive Python content

Toegang tot RStudio Connect: https://rstudio-connect.hu.nl/connect/